Lavahirmut ry:n hallitus

Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.3.2023

Yhdistyksemme hallitus on jäsenistöä varten, ja toivommekin aktiivista osallistumista sekä yhteisiin tapahtumiin että myös sääntömääräisiin kokouksiin. Hallitus kokoontuu aina ennen kevät- ja syyskokouksia sekä muuten pitkin vuotta tarpeen mukaan (n. 1krt/2kk) pohtimaan toimintaa sekä päättämään yhdistyksen yhteisistä asioista.

Meille saa ja pitää lähettää palautetta, toiveita sekä kehittämisideoita pitkin vuotta. Pidetään yhdessä huolta siitä, että yhdistyksemme toiminta säilyy aktiivisena ja eteenpäin kehittyvänä, sekä palvelee jäsenistöämme mahdollisimman monipuolisesti!

Hallitus 2023

Riitta Appel puuttuu vielä yhteiskuvasta

Lavahirmut ry hallitus
Maarit Mäkilä Puheenjohtaja
Jaana Saarenvalta Varapuheenjohtaja
Seppo Mäkilä Rahastonhoitaja
Jorma Pahlberg Hallituksen jäsen
Reija Pahlberg Hallituksen jäsen
Kari Lahti Hallituksen jäsen
Riitta Appel Hallituksen jäsen
Jari Valkeapää Sihteeri
Sirpa Valkeapää Jäsenasiat

Yhdistyksen toimintakausien 1.1.2022-31.12.2022 ja 1.1.2023-31.12.2023  varsinaisena toiminnantarkastajana toimii Esko Nurminen ja varatoiminnantarkastajana Pirjo Toikka.